Vlastnosti a použitie

 • Antuka sa vyrába drvením pálenej škridle, alebo tehiel. Antukový povrch je tradičným a najrozšírenejším povrchom na Slovensku aj v okolitých štátoch. Vďaka tomu, že sa zaraďuje medzi pomalé , je vhodný tak pre profesionálov, ako aj rekreačných tenistov a to i napriek niektorým nevýhodám. Medzi nevýhody patrí najmä neustála údržba povrchu, jeho obnova pred každou sezónou, vysoká spotreba vody a z toho vyplývajúce nároky na pracovnú silu. Na druhej strane je vyvážený nízkymi nákladmi na výstavbu dvorca a takmer dokonalým pôžitkom z hry. 
 1. Na kvalitu antuky vplývajú nasledovné faktory:

 2. Nasiakavosť vstupného materiálu (pálených tehál a škridiel)
 3. Percentuálny podiel prachových a hrubších častí v rámci frakcie 0-2mm

 4. Uskladnenie antuky

 • Antuka

 • en tous cas - ( fran. ) pre  každý prípad
 • Výhody: dlhšia životnosť, lepšia priepustnosť vody, vyššia objemová hmotnosť – odolnosť voči vyplavovaniu pri prudkých lejakoch, odolnejšia voči odfúknutiu vetrom.
 • Nevýhody: Problém pri zhutňovaní kurtu, rýchlejšie vysýchanie dvorca pri vyšších teplotách v letných mesiacoch, problémy s koordináciou pri prudkých protismerných pohyboch počas hry.
 • Doporučené použitie: Ako jemná frakcia 0-0,5mm na dosypávanie počas sezóny po silných dažďoch
 • Vyrábame vysokokvalitnú škridlovú antuku frakcie 0-2mm, pravidelne kontrolovanú sitovým rozborom.
 • Predsezónna a posezónna údržba dvorca, výstavba nových kurtov.
Ďaľším produktom je škridlová drť frakcie 3-5mm, ktorá je vhodná na zakladanie tenisových kurtov a tiež je veľmi úspešne využívaná v okrasnom záhradníctve ako dekoratívna, ale i praktická náhrada kôry.