Naše Výstavy

Každoročne vystavujeme na výstavách Coneco Bratislava a Dom Expo Nitra