Zakladanie Stavieb

To, že sú základy pre stavbu budovy nevyhnutné a nesmierne dôležité, nie je potrebné vysvetľovať. Na ich kvalitu a prevedenie vplývajú rôzne faktory: veľkosť budovy, konštrukčný systém, zaťaženie objektu, ale aj kvalita základovej pôdy.

Základové pásy prenášajú zaťaženie objektu do pôdy, používajú sa najmä pri stenovej nosnej konštrukcii objektov. Ich šírka musí byť minimálne taká, ako šírka stien. Pri menej stabilnejšej základovej pôde je nutné realizovať aj železobetónovú základovú dosku (prípadne základovú vaňu), podľa projektu stanoveného statikom.

Súčasťou tejto etapy je aj napojenie na inžinierske siete. Zvýšenú pozornosť venujeme utesneniu vstupných otvorov, ktoré by mohli neskôr spôsobiť väčšie škody. Keďže dodatočné úpravy sú nákladnejšie, ideálne je urobiť všetky vstupy pri betonáži základov, resp. pri príprave základovej dosky.

Dôležitým krokom pri zakladaní stavby je aj hydroizolácia, ochrana proti podzemnej, ale aj povrchovej vode. V prípade výskytu je tomuto kroku potrebné venovať zvýšenú pozornosť, použiť najnáročnejšiu izoláciu proti tlakovej vode. Na ochranu sa používajú bitumenové nátery kombinované so vzájomne sa prekrývajúcimi bitumenovými izolačnými pásmi.