Vlastnosti a Použitie

ANTUKA

Antuka sa vyrába drvením pálenej škridle, alebo tehiel. Antukový povrch je tradičným a najrozšírenejším povrchom na Slovensku aj v okolitých štátoch. Vďaka tomu, že sa zaraďuje medzi pomalé , je vhodný tak pre profesionálov, ako aj rekreačných tenistov a to i napriek niektorým nevýhodám. Medzi nevýhody patrí najmä neustála údržba povrchu, jeho obnova pred každou sezónou, vysoká spotreba vody a z toho vyplývajúce nároky na pracovnú silu. Na druhej strane je vyvážený nízkymi nákladmi na výstavbu dvorca a takmer dokonalým pôžitkom z hry. 

Na kvalitu antuky vplývajú nasledovné faktory:

  1. Nasiakavosť vstupného materiálu (pálených tehál a škridiel)
  2. Percentuálny podiel prachových a hrubších častí v rámci frakcie 0-2mm

  3. Uskladnenie antuky

Antuka

en tous cas - ( fran. ) pre  každý prípad

Výhody: dlhšia životnosť, lepšia priepustnosť vody, vyššia objemová hmotnosť – odolnosť voči vyplavovaniu pri prudkých lejakoch, odolnejšia voči odfúknutiu vetrom.

Nevýhody: Problém pri zhutňovaní kurtu, rýchlejšie vysýchanie dvorca pri vyšších teplotách v letných mesiacoch, problémy s koordináciou pri prudkých protismerných pohyboch počas hry.

Doporučené použitie: Ako jemná frakcia 0-0,5mm na dosypávanie počas sezóny po silných dažďoch

Vyrábame vysokokvalitnú škridlovú antuku frakcie 0-2mm, pravidelne kontrolovanú sitovým rozborom.

Predsezónna a posezónna údržba dvorca, výstavba nových kurtov.
Ďaľším produktom je škridlová drť frakcie 3-5mm, ktorá je vhodná na zakladanie tenisových kurtov a tiež je veľmi úspešne využívaná v okrasnom záhradníctve ako dekoratívna, ale i praktická náhrada kôry.