Hlavné výhody

Stavebná pestrosť: technológia stavebného systému VELOX dovoľuje značné priestorové stvárenenie budov - rôzne členenie pôdorysu, oblúky, zalomené hrany, balkóny atď. Ponúka riešenia pre výstavbu rodinných domov, ale aj pôdorysne a výškovo náročné stavby. Stavebný systém VELOX je možné použiť na stavbu budov, aj ich nadstavbu, odhlučnenie výrobných hál alebo výstavbu protihlukových bariér.

Kompletná dodávka stien, priečok a stropov: systémom VELOX môžete postaviť celý dom až po strechu, obvodové aj vnútorné nosné priečky.

Vysoká životnosť: sa garantuje 15 centimetrovým nosným betónovým jadrom obvodových a vnútorných stien.

Integrovaná tepelná ochrana stien a stropu: stavebný systém VELOX ponúka tepelnú ochranu aj bez tepelných mostov. Vonkajšia strana steny zabraňuje priechodu chladu do stien, vnútorná betónová vložka zase dobre udržuje teplo a odovzdáva ho dovnútra domu.

Rýchla a hospodárna montáž: pre montáž je potrebné len minimálne použitie mechanizmov a zariadení, stačí elektrická prípojka na 220 V. Montáž stavebného materiálu sa prevádza ručne, betón je následne nalievaný pomocou čerpadla. Vďaka dobrej izolačnej schopnosti dosiel VELOX je možné betónovanie prevádzať aj pri teplote do -8 °C.

Jednoduché dodatočné úpravy: je možné ich vykonávať aj v priebehu stavby (napríklad zväčšenie okien, dverí, realizácia klenieb). Rovnako jednoduchá je inštalácia elektriky a vody drážkovaním do vnútornej dosky VELOX o hrúbke 35 mm.

Vynikajúca prepojenosť s betónovým jadrom: sa dosahuje vďaka poréznosti dosiek VELOX. Rovnako výnikajúcu spojitosť má aj s maltou a lepiacimi tmelmi na báze cementu.

Rovnosť a kolmosť stavieb: vďaka presným rozmerom dosiek dosiahnete rovné plochy a znížite tak spotrebu omietkových hmôt.

Zvukotesnosť: systém sa vyznačuje dokonalým pohlcovaním zvukovej a hlukovej energie.

Ekonomické bývanie: veľkou výhodou stavebného systému VELOX sú nižšie zriaďovacie náklady materiálov, nákladov na prepravu, no najmä na energie potrebné pre bývanie v takejto budove.

Ďalšie výhody: protipožiarna odolnosť, zdravotná a hygienická nezávadnosť, cena stavebného systému.